นีโอคูล ติดตั้งบนรถรับบริจาคโลหิต Print

nk_blood_mobile

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ศูนย์บริการนีโอเฟิร์ม ถ. พัฒนาการ กทม. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. นพ. ธนะรัตน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ร่วมกันรับมอบรถรับบริจาคโลหิตจาก คุณสุรศักดิ์ พงษ์ศักดิ์ภักดี จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลฯ