Job Available 2 Print

กลุ่มบริษัทในเครือของเรากำลังขยายงานและมีความประสงค์ทีจะรับสมัครบุคคลมาร่วมขยายงานกับเรา ดังนี้
website ของเรา www.aerofil.co.th และ www.neofirm.co.th

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ..ด่วน

• ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน
• ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
• กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ
• กำกับดูแลงานของฝ่ายบุคคล เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนกำลังคน, งานด้านการบริหารค่าตอบแทน, งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, งานด้านสรรหาว่าจ้างบุคลากร, กำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น - ส่งรายงานต่างๆ ให้สรรพากรและประกันสังคม
• กำกับดูแลงานของฝ่ายธุรการ เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป, งานด้านจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานทั้งหมด
• ดูแลการปฏิบัติงานของบริษํท Outsource ด้านแม่บ้านและ รปภ.
• ดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
• ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา  1

เงินเดือน  ตามตกลง ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
• มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี เป็นประสบการณ์ด้านงาน HR ในระดับผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
• สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดี
• มีความสามารถในการสื่อความได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และ ประสานงานได้ดี
• กระตือรือร้น และบริหารงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน เป็นอย่างดี
• ต้องใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมเงินเดือน Payroll ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ถนนพัฒนาการ ประเวศ

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านบัญชี/บุคคลและธุรการ e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท (สำนักงานใหญ่)

 ____________________

 

พนักงานบัญชีและธุรการ ศูนย์บริการพัฒนาการ

• ดูแล Store การเบิกจ่ายอะไหล่
• ดูแลรักษาเงินสดย่อย
• รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อม ตรวจสอบ และ บันทึกประวัติซ่อม
• ดูแลความเป็นระเบียบเนียบร้อยในสำนักงาน
• จัดทำบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อัตรา  2

อัตรา  8,000-15,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
• มีประสบการณ์ในการใช้ระบบบัญชี EXPRESS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการพัฒนาการ (ประเวศ) ศูนย์บริการมหาชัย

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านบัญชี e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท (สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ

  ____________________

 

 หัวหน้าช่าง / ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น ..ด่วน

• ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก และ หรือ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง และ ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุง (ในกรณี หัวหน้าช่าง)

อัตรา  หลายอัตรา

เงินเดือน  7,000-25,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อมเครื่องทำความเย็น หรือ ระบบทำความเย็น หรือ แอร์รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หมายเหตุ
• ช่างประจำศูนย์พัฒนาการ (ถ.พัฒนาการ เขตประเวศ) ต้องการด่วน มีที่พักให้

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการพัฒนาการ (ประเวศ) ศูนย์บริการมหาชัย

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านฝ่ายขาย และ ตำแหน่งด้านศูนย์บริการกลุ่มผลิตภัณท์เครื่องทำความเย็น e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ หรือ ศูนย์บริการมหาชัย

____________________

 

ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก

• ซ่อมและติดตั้งระบบทำความเย็น
• ซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก
• ซ่อมเครื่องยนต์

อัตรา  หลายอัตรา

เงินเดือน  6,000-25,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อมเครื่องทำความเย็น หรือ ระบบทำความเย็น หรือ แอร์รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการพัฒนาการ (ประเวศ)

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านฝ่ายขาย และ ตำแหน่งด้านศูนย์บริการกลุ่มผลิตภัณท์เครื่องทำความเย็น e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง

____________________
 


พนักงานขับรถผู้บริหาร

• ขับรถ และ บำรุงรักษารถยนต์
• งานพิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา  2

เงินเดือน  7,000-9,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ชาย อายุ 27 -35 ปี
• คุณวุฒิขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่3
• มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร หรือ ขับรถบ้านมาก่อน
• มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเส้นทางด่วน
• หากสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ
• มีค่าล่วงเวลา
• ได้รับค่าครองชีพหลังการบรรจุ

สถานที่ปฏิบัติงาน บ้านผู้บริหารที่ซอยทองหล่อสุขุมวิท

จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านบัญชี และ ธุรการ e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง

_____________________
 

พนักงานขับรถรับส่งสินค้า-เอกสาร

• ขับรถขนส่งสินค้า
• ซื้ออะไหล่

อัตรา  1

เงินเดือน  7,000-10,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย
• วุฒิ มัธยม- ปวส.
• มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบขับขี่รถยนต์
• หากมีใบขับขี่ขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ซื่อสัตย์และอดทน

หมายเหตุ
• มีค่าล่วงเวลา
• ได้รับค่าครองชีพหลังการบรรจุ

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการมหาชัย สมุทรสาคร

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านบัญชี และ ธุรการ e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท ศูนย์บริการมหาชัย

_____________________
 
 

พนักงานฝ่ายผลิต- ด่วน

• ควบคุมการผลิต

อัตรา  1

เงินเดือน  7,000-8,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย
• อายุประมาณ 22-28 ปี
• ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• การศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์
• หากเคยผ่านงานควบคุมการผลิต หรือทำงานโรงงานมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน 4/5 หมู่ 3 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จังหวัด  สมุทรสาคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านฝ่ายขาย และ ผลิตกลุ่มผลิตภัณท์ฟิลเตอร์ และ clean room e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง

____________________
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sales engineer

• ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้ เครื่องทำความเย็นรถบรรทุก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย
• ทำแผนการตลาด และ ทำตลาด เครื่องทำความเย็นรถบรรทุก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย
• เสนอขาย เครื่องทำความเย็นรถบรรทุก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย แก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด

อัตรา  1

เงินเดือน  8,000-20,000 บวก ค่านำมัน และ ค่าคอมมิชชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ปวส.-วุฒิปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
• มีพาหนะเป็นของตนเอง
• มีความขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์
• มีความสามารถ และ ไหวพริบ ทางการตลาด รักงานขาย
• มีความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อความ และ เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ รับส่ง e-mailได้
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ ประเวศ )

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ  ดูด้านล่าง

วิธีการรับสมัครงาน
• ตำแหน่งด้านฝ่ายขาย และ ตำแหน่งด้านศูนย์บริการกลุ่มผลิตภัณท์เครื่องทำความเย็น e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง

____________________
 
 
 

สวัสดิการสำหรับทุกตำแหน่ง

• เครื่องแบบพนักงาน
• ประกันภัยหมู่
• ประกันสังคม
• ค่าครองชีพ
• แผนกบริการ มีสวัสดิการ ค่าอาหารกลางวันทำงานนอกสถานที่, และ เบี้ยขยัน
• มีที่พักสำหรับพนักงานซ่อมบำรุง
• แผนกซ่อมบำรุงมีส่วนแบ่งค่านายหน้าจากยอดขายของศูนย์บริการ
• โบนัส ตามผลประกอบการ

วิธีการรับสมัครงานสำหรับทุกตำแหน่งงาน

• ตำแหน่งด้านฝ่ายขาย และ ผลิตกลุ่มผลิตภัณท์ฟิลเตอร์ และ clean room e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• ตำแหน่งด้านฝ่ายขาย และ ตำแหน่งด้านศูนย์บริการกลุ่มผลิตภัณท์เครื่องทำความเย็น e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• ตำแหน่งด้านบัญชี และ ธุรการ e-mail This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
• จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง
 

ติดต่อ : คุณวรุณี อุดมอักษร
30-30/1 ซ.พัฒนาการ 76 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :02-7207961 ถึง 3    Fax : 02-322-6504